Den digitale byggeplads

kr. 10.900,00
(ekskl. moms)
kr. 13.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Christian Bolding
Kursusdato
Kursussted
Status
 
20.05.2019 09:30-20:00
21.05.2019 08:30-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Den digitale byggeplads er tilføjet til din indkøbskurv.
 
- Produktivitet gennem digital byggeproduktion

Formål
Det er kursets formål at introducere de fleste af de muligheder der er for digitalisering af byggepladsen, som en forlængelse af den digitale projektering og det digitale udbud.
På kurset hører du om de digitale aktiviteter der allerede anvendes i dag, men også om de digitale aktiviteter, der venter i den nærmeste fremtid.

Indhold
Du får viden om den massive udvikling der er på de byggepladser, hvor byggesagens aktører anvender IKT / BIM i planlægning/projektering, og hvor den udviklingsorienterede entreprenør nu skal bygge med IKT/BIM konceptet.

Endelig får du viden om, hvordan digitale værktøjer og digitale maskiner, optimerer entreprenørens arbejdsydelser med større produktivitet og højere kvalitet til følge.

Indlægsholderne er kompetente fagfolk, der dagligt arbejder med digitaliseret projektering / udbud, digital produktionsforberedelse og digital byggeproduktion.

Kurset afsluttes med et studiebesøg på en typisk digital byggeplads anno 2019.

Udbytte
Du vil på kurset få et godt indblik i, hvad digitaliseringen af udførelsesfasen kan betyde for produktivitetsøgningen.

På kurset får du viden om
- Hvordan man anvender IKT / BIM værktøjerne i samarbejdet mellem byggeriets parter
- VDC / BIM i produktionsforberedelsen og i produktionen på byggepladsen
- Hvordan man anvender IKT / BIM værktøjerne på byggepladsen
- VDC / BIM i projekteringsledelsen, fagtilsynet, byggeledelsen og entrepriseledelsen
- Hvordan man VDC / BIM i styring af restarbejder, afleveringen og mangel, samt VDC / BIM i styring til drift og vedligeholdssystemer
- Anvendelse af VDC / BIM i integrationen mellem byggepladsen og teknologien
- Maskinstyrring på byggepladsen, for øgning af maskinproduktiviteten
- Anvendelse af droner på byggepladsen og hvordan disse indgår de i samarbejde og entrepriseledelse?
- Hvordan man kan printe i plast, beton og metaller

Efter kurset kan du/har du lært at
- Overskue mulighederne for anvendelse af IKT / BIM i byggeproduktionen
- Deltage i dialogen om hvilke digitale tiltag der bør / skal overvejes anvendt på en aktuel byggeplads
- Indgå i samarbejdet om planlægningen af anvendelse af digitale tiltag på byggepladsen
- Deltage i dialogen med bygherren og rådgiverne om optimeringen af den digitale byggeplads

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg, cases, gruppeopgaver og workshops.
Kursusdeltagerne skal medbringe egen PC/tablet.

Der er adgang til 230 V strøm i kursuslokalet, men ikke på byggepladsen der besøges.

Målgruppe
Kurset er for alle i byggebranchen, der har interesse i viden om hvordan IKT / BIM rationelt kan føres ind i byggeproduktionen. Det er en fordel hvis du har en relevant byggerelateret grunduddannelse - som fx teknisk designer, byggeteknikker, bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller lignende, og du arbejder med ledelse, planlægning eller udførelse af byggeprojekter.

Det kan være en fordel, hvis du har en grundlæggende orientering i hvad IKT / BIM går ud på.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Pris
Kurset koster kr. 10.990,-. Kurset er inkl. overnatning.

Undervisere
Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding, christianbolding
BIM-specialist Kristian Stenild, CADit
IKT-leder / VDC koordinator Lone Sand, NCC Building
VDC koordinator Simon Rohde Bjerre, NCC Building
IKT/BIM specialist Søren Sti Andersen, NIRAS
VDC Group Manager Christian Østen Rasmussen, Per Aarsleff A/S
Landmåler Mads Nilson, Per Aarsleff A/S
VDC Development Manager Àstridur Elin Àsgeirsdottir, Per Aarsleff A/S
Teknisk leder Jacob Jørgensen Jacob Jørgensen, 3D Printhuset

Molio forbeholder sig ret til ændringer
DAG 1 - Produktionsforberedelse, produktion, styring og tilsyn

Kl. 09.00 - 09.30
Ankomst - Registrering og morgenmad

Kl. 09.30 - 09.40
Velkomst præsentation og introduktion til kurset

v/ Christian Bolding / Kristian Stenild

Kl. 09.40 - 10.30
- Hvordan anvender man IKT / BIM værktøjerne i samarbejdet
- Digitale bygherrekrav YB 8.4
- Model forberedelse /kollisionskontrol mv.
- NCC Projektstudie

VDC / BIM i produktionsforberedelsen:
- Håndtering af BIM modeller
- Samarbejde med rådgivere / produktion
- Elementleverandører i projekteringsfasen
- Installation i tidlig inddragelse

v/ IKT-leder / VDC koordinator Lone Sand, NCC Building

Kl. 10.30 - 10.45
Pause

Kl. 10.45 - 12.25 (kort Pause i løbet af indlægget)
VDC / BIM i produktionen på byggepladsen:
- Lokationsbaseret planlægning
- Digital opmåling
- 3D Byggeplads indretning
- 4D simuleringer
- Droner
- Krandisponering
- Modelviewer
- Bluebeam
- Maskinstyret udgravning

Hvordan anvender man IKT / BIM værktøjerne på byggepladsen
- Brugen af de værktøjer der styrker produktionen og kvalitetskontrollerne
- Brugen af de værktøjer, der styrker kommunikationen, tilsynet, bygge-ledelsen, mangelgennemgangen og afleveringen

v/ VDC koordinator Simon Rohde Bjerre, NCC Building

Kl. 12.25 - 13.10
Frokost

Kl. 13.10 - 14.15
VDC / BIM i projekteringsledelsen (herunder IKT/BIM koordineringen/ledelsen), fagtilsynet og byggeledelsen:
Den digitale byggeplads er i dag under voldsom forandring fra analog til digital.
- Udbudsformer og ansvar
- Opgaver i byggefasen
- Visualisering af komplekst byggeri (Eksempel)
- BIM og tilsyn, mangel gennemgang etc.
- BIM og Arbejdsmiljøkoordinering
- Aflevering af dokumentation
- Data management, styr på data

v/ IKT/BIM specialist,Søren Sti Andersen, NIRAS

Kl. 14.15 - 14.30
Pause med kage

Kl. 14.30 - 15.35
VDC / BIM i styring af restarbejder, afleveringen og mangel:
- DALUX som værktøj
- Styring af afleveringsprocessen mod 0 mangler
- Opsætninger

VDC / BIM i styring til drift og vedligeholdssystemer:
- 3D modeller til brug i D&V
- Bygningsdels koordinering
- Mainmanager

v/ VDC koordinator Simon Rohde Bjerre, NCC Building ogIKT-leder / VDC koordinator Lone Sand, NCC Building

Kl. 15.35 - 15.45
Generelle spørgsmål og opsummering

Kl. 15.45 - 17.50
Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 2. dag

Kl. 17.50 - 18.00
Pause

Kl. 18.00
Middag i restauranten


DAG 2 - Byggepladsen og produktionen i fremtiden(foreløbigt program)

Kl. 07.00 - 08.30
Morgenmad i restauranten

Kl. 08.30 - 09.10
Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra 1. dag

v/ Christian Bolding / Kristian Stenild

Kl. 09.10 - 09.55
VDC / BIM i entrepriseledelsen:

v/ repræsentant fra Per Aarsleff A/S

Kl. 09.55 - 10.40
VDC/BIM Integrationen mellem byggepladsen og teknologien
- Teknologien i sig selv skaber ikke samarbejde
- Hvilket potentiale har de teknologiske værktøj
- Forståelse af hvornår og hvordan teknologien kan/skal anvendes
- Eksempel: Modellering af armering til insitu støbninger, som optimering af integration og internt samarbejde

v/ Christian Østen Rasmussen, Per Aarsleff A/S

Kl. 10.40 - 10.55
Pause

Kl. 10.55 - 11.35
Maskinstyring på byggepladsen:
- BIM modellens anvendelse i maskinstyringen
- Eksempler på bygge-/anlægsarbejder med / Videoer

v/ repræsentant fra Per Aarsleff A/S

Kl. 11.35 - 12.15
Droner på byggepladsen - hvordan bruger man dem og hvordan indgår de i samarbejde og entrepriseledelse?

Kl. 12.15 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 13.45
Printning i plast, beton og metaller:
- Printning i plast, beton og metaller
- Printning i andre materialer
- Eksempler på print / houseprint

v/ Jacob Jørgensen, 3D Printhuset

Kl. 13.45 - 14.00
Pause med kage

Kl. 14.00 - 14.45
Kørsel til byggepladsen

Kl. 14.45 - 14.50
Vi mødes på pladsen og samles

Kl. 14.50 - 16.20
Besøg på en digital byggeplads:
- http://fragadetilby.dk/
- En typisk digital byggeplads anno 2018
- Forfriskning

Kl. 16.20 - 16.30
Spørgsmål

Kl. 16.30
Kurset slutter - Tak for i dag og på gensyn hos NCC / Molio - Byggeriets Videncenter


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.