Digitaliseret Bygningsdrift

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Flemming Wulff Hansen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
21.10.2019 09:00-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Digitaliseret Bygningsdrift er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Få overblik over, hvad du kan få ud af digitaliseringen fra aflevering til daglig drift, når du arbejder med FM/DV.

Et inspirerende 1-dags kursus til dig der arbejder med driften i det daglige og som skal arbejde med digitaliseringen i hele driftsfasen og implementering af IKT/BIM i din driftsorganisation.


Kurset giver dig overblik over hvad paradigmeskiftet til IKT/BIM i projekteringen og udførelsen betyder, hvordan det påvirker din driftsorganisation og dit driftsarbejde samt hvilke værdier det giver. Ligeledes får du overblik over de arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer og værktøjer m.m., som du i de kommende år skal håndtere og udvikle dig indenfor.

På kurset får du
- En overordnet overblik om BIM-metoden og BIM-processerne
- En kort introduktion til hvad IKT-bekendtgørelserne, angiver og anbefaler i forbindelse med driften
- Viden om den nye kommunikationsform og de simuleringsmuligheder BIM-metoden tilbyder
- Viden om nødvendigheden af optimalt valg af informationsniveau og detaljeringsniveau, samt mulige dataformater
- Viden om hvordan modeller kontrolleres for kollisioner, konflikter og konsistens
- Viden om hvordan fagmodeller og fællesmodeller anvendes i driften
- Oversigt over de nye værktøjer og hvordan man vælger de værktøjer, der opfylder de aktuelle behov
- En fornemmelse for hvordan man kan kombinere BIM og bæredygtighed (GreenBIM)
- Eksempler på hvordan en driftsherre sikrer sig de driftsdata, der er nødvendige for drifts-organisationen
- Eksempler på BIM anvendt i driften, fortalt af nogle af de praktiske driftsfolk der er kommet længst med anvendelsen af BIM i driften (både i FM og DV) og som anvender BIM i den daglige driftssituation..

Efter kurset kan du
- Indgå i beslutninger i forbindelse med implementering af IKT/BIM, med en mere konkret viden
- Indgå i detailtilrettelæggelsen/detailplanlægningen af en implementering af BIM i min driftsorganisation
- Være medvirkende til at kravene i IKT-bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, for sikring af nødvendige og optimale driftsdata i afleveringen
- Konkretisere betingelserne for at modtage objektbaserede driftsmodeller (bygningsmodeller), hvordan disse modeller kan anvendes i driften og en overordnet viden om, hvordan man kan simulere på de data modellen indeholder
- Forestå, sammen med rådgiveren/entreprenøren, tilrettelæggelsen af informationsniveau og detaljeringsgrad, så der bliver optimale forhold for FM/DV
- Sørge for at man i forbindelse med afleveringen, får de FM/DV data, der er nødvendige og ønskelige for den fremtidige drift
- Bedømme behovet for værktøjer og vurdere hvilke værktøjer, der bør stå for en nærmere detailvurdering.

Målgruppe
Kurset er for dig, der arbejder med driften i det daglige og som skal arbejde med digitaliseringen i hele driftsfasen og implementering af IKT/BIM i din driftsorganisation.
Det vil være en fordel, at du har indsigt i digitalisering og IKT/BIM, men ikke et krav.

Vores kursister siger
"Det var interessant at høre om, hvordan man griber tingene an i andre organisationer, hvilket kan bruges til inspiration i egen organisation."

Undervisere
Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding, christianbolding
Bygningskonstruktør Henrik Tuxen Lyck, Bygningsstyrelsen
Konsulent Arne Tollaksen,Tollaksen digital driftsrådgivning
Civilingeniør, Master i IT, ph.d. Kristian Birch Pedersen, Exigo

Facilities Management-uddannelsen
Modulet indgår som Modul 4 på Facilities Management-uddannelsen,
men kan også tages som et selvstændigt kursus.


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30 - 09.00
Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 - 09.10
Velkomst og introduktion til kurset

v/ Christian Bolding

Kl. 09.10 - 10.10
Hvad giver værdi i digitaliseringen af byggeriet (IKT/BIM)?
Den langtidsholdbare model, bygningsmodellen, produktionsmodellen, afleveringsmodellen, driftsmodellen og genbygningsmodellen
- Konceptet og teorien / Hvad er BIM / BIM, BAM, BOOM
- BIM-metoden og BIM-processerne
- Skanning af eksisterende bygninger # Eksisterende papirprojekter som 3D modeller?
- Den økonomiske værdiskabelse i projekteringen, udførelsen og driften (samt genbygning)
- Udbytte af investeringen i IKT/BIM
- Bedre overblik, bedre beslutningsgrundlag, nemmere ændringer m.m.
- Værdien i overblik, simuleringer og kvalitetskontrol
- Værdien i forbedrede samarbejder, skarpere arbejdsmetoder og bedre kommunikation
- Digital aflevering og digital mangelafhjælpning

v/ Christian Bolding

Kl. 10.10 - 10.50
IKT bekendtgørelsen - og kravene til fremtidens projektering af offentligt byggeri (herunder enkelte bygherrekrav)
Hvilke alvorlige "triggere" er der i bekendtgørelsen
- Hvor er overraskelserne (altså de overraskelser der gør ondt)
- Hvilke udfordringer giver de enkelte krav m.h.t. nye aftaler, nye samarbejdsrelationer, nye arbejdsmetoder, nye kommunikationsformer, nye værktøjer, nye standarder og nye muligheder for vidensdeling

v/ Christian Bolding

Kl. 10.50 - 11.00
Pause

Kl. 11.00 - 12.15
Nye kommunikations- og projektstyringsmuligheder
- Nye kommunikations-, arbejds- dokumentationsplatforme (projektweb)
- Kollisions-, konflikt- og konsistenskontrol til sikring af brugbare driftsdata
- Overordnede simuleringsmuligheder - herunder energi- og miljøsimulering
- Projekt- og risikostyring med BIM (4D og 5D) - spar tid og penge med BIM
- Start byggeprocessen med at planlægge din indflytning og spar tid
- Hvordan kan modellens data videreføres til driften (COBie)

v/ Civilingeniør, Master i IT, ph.d. Kristian Birch Pedersen, Exigo

12.15 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 13.40
Hvordan anvendes IKT/BIM i den daglige drift i en almen drifts-organisation - Case
- Implementering af BIM og FM/DV system i hverdagen
- Krav til BIM modellen ved afleveringen og krav til drifts-modellen til brug i den daglige drift
- Objektet som det bærende i BIM driftsmodellen
- Forskellen BIM-modellen til nybyggeri og eksisterende byggeri
- IKT-kravene og BIM i fremtidens FM/DV

v/ Konsulent Arne Tollaksen, Tollaksen Digital Driftsrådgivning

Kl. 13.40 - 14.20
(40 min.) Implementeringen og anvendelsen af BIM i en almen drifts-organisation
- BIM implementeringen og opbygning af driftsorganisationen system
- Objektet som det bærende i BIM driftsmodellen
- Hvilke krav til informationer stiller den almene sektor
- Hvor langt er man kommet i den almene sektor
- Hvordan ser vi den digitale fremtid i driften

v/ Konsulent Arne Tollaksen, Tollaksen Digital Driftsrådgivning

Kl. 14.20 - 15.00
Hvordan anvendes IKT/BIM i den daglige drift i Bygst`s drifts-organisation - Case
- Implementering af BIM og FM/DV system i hverdagen
- Krav til BIM modellen og til afleveringen/driftsmodellen
- Forskellen på nybyggeri og eksisterende byggeri
- IKT kravene og BIM i fremtidens FM/DV

v/ Bygningskonstruktør Henrik Tuxen Lyck, Bygningsstyrelsen

Kl. 15.00 - 15.15
Pause med kage

Kl. 15.15 - 15.50
Organiseringen af den digitale aflevering
- Hvordan får man det D&V materiale man faktisk har bestilt i sine aftaler?
- Hvordan arbejder vi i Bygningsstyrelsen med kontraktstyring og kvalitetssikring ved stikprøvekontrol?

v/ Bygningskonstruktør Henrik Tuxen Lyck, Bygningsstyrelsen

Kl. 15.50 - 16.25
Hvilken FM/DV software anvendes i f. m. BIM-implementeringen
- Valg af FM-system i.f.m. BIM-implementering
- Værdien af 3D i FM - ved nybyggeri og eksisterende bygninger
- FM-systemer på markedet - DFM s skemaoversigt
- Kan man forvente sig en anvendelse af det, i udlandet, meget anvendte COBie system i DK
- Overvejelser ved anskaffelse og implementering af FM-system

v/ Bygningskonstruktør Henrik Tuxen Lyck, Bygningsstyrelsen

Kl. 16.25 - 16.30
Generelle spørgsmål og opsummering
v/ Christian Bolding

Kl. 16.30
Kurset slutter - tak for i dag


Molio forbeholder sig ret til at ændre i programmet
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.